Tân ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam - y diweddaraf

Postiwyd

Mae chwe pheiriant tân, dau beiriant ALP, uned amddiffyn yr amgylchedd a'r uned rheoli digwyddiadau yn dal yn y digwyddiad yn Wrecsam.

Mae'r criwiau'n parhau i ddelio gyda'r tân, a byddant yn y digwyddiad am yr ychydig oriau nesaf.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen