Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Byddwch yn gogydd diogel!

Mae mwy o danau yn cychwyn yn y gegin nag unrhyw ystafell arall yn y tŷ. Am y rheswm hwn, rwyf yn erfyn ar i drigolion gadw llygaid ar fwyd sydd yn coginio i atal trychinebau yn y gegin.

Mae twrnamaint rygbi’r chwe gwlad yn cychwyn fis yma, a bydd cefnogwyr yn mwynhau’r gêm dros beint yn y dafarn neu ychydig o ganiau yn y cartref. Teimlaf felly ei bod hi’n briodol i mi eich atgoffa am beryglon yfed a choginio.

Dro ar ôl tro mae ein diffoddwyr tân yn cael eu galw i danau yn y cartref yn y rhanbarth sydd wedi cychwyn ar ôl i drigolion golli canolbwyntiad yn y gegin ar ôl bod yn yfed, ac mae hyn wedi arwain at ganlyniadau trasig ar adegau.

 

Dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth

Cofiwch, dydy yfed a choginio ddim yn gyfuniad doeth – gallwch osgoi gwneud cawlach o bethau yn y gegin drwy baratoi brechdan cyn mynd allan neu brynu tecawê. Fe allai hyn achub eich bywyd.

Hefyd, gyda dyddiadau pwysig fe Dydd San Ffolant, Wythnos Genedlaethol Sglodion a Dydd Mawrth Crempog fis yma, dwi’n siŵr y bydd nifer ohonoch yn creu stŵr yn y gegin.

 

Sefwch wrth eich sosban!

Un mantra pwysig yr hoffwn ei ailadrodd yw ‘Sefwch wrth eich sosban!’ - os oes raid i chi adael y gegin, tynnwch y sosban oddi ar y gwres. Fe all tân gynnau a lledaenu i fod yn dân sylweddol mewn ychydig funudau. Ar ôl i chi orffen coginio, gwnewch yn siŵr eich bod wedi diffodd yr holl gyfarpar a bod yr ardal goginio yn glir. 

Un enghraifft o ganlyniadau coginio wedi cael ei adael oedd tân a ddigwyddodd mewn fflat yng Nghaernarfon ym mis Gorffennaf y llynedd, lle cafodd y preswylydd driniaeth am anadlu mwg. Gyda diolch cafodd ei rybuddio am y tân gan ei larymau mwg – fel arall, fe allai’r canlyniad fod wedi bod yn llawer gwaeth.  Cewch ddarllen mwy am y tân yma.

Mae hefyd yn hawdd iawn troi cyfarpar ymlaen yn ddamweiniol – cafodd un dyn ei gludo i’r ysbyty a chafodd dynes driniaeth ragofalol yn dilyn tân ym Mae Colwyn ym mis Mehefin y llynedd. Roedd y tân wedi ei achosi gan dân o bopty wedi i’r hob gael ei droi ymlaen yn hytrach na’r popty. Darllenwch fwy am y digwyddiad yma.  

 

 

 

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen