Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Rhowch bwyslais ar ddiogelwch yn yr heulwen!

 

Rydym wedi cael tywydd godidog hyd yma eleni, a’r mis hwn dwi’n tynnu sylw at rai o’r peryglon sy’n gysylltiedig â rhai tanau cyffredin, sy’n gallu codi yn ystod yr haf.

 

Fe all tanau ddinistrio aceri o dir yng nghefn gwlad

 

Yn ystod y tywydd poeth, mae’r glaswellt a’r tyfiant fel arfer yn sych, sy’n golygu y gallai tân sy’n cychwyn drwy ddamwain ddatblygu’n gyflym a dinistrio popeth o fewn cyrraedd.

 

Os bydd ychydig o awel hefyd, bydd y tân yn lledaenu hyd yn oed yn gyflymach.

 

Gwastraffu adnoddau

 

Fe all hyd yn oed tân bychan fod yn draul ar adnoddau a’n hatal rhag mynychu digwyddiadau lle mae bywydau yn y fantol.

 

Gall taflu sigarét allan o ffenestr car, barbeciw sy’n rhoi gwrych ar dân neu goelcerth sy’n cael ei gadael ddinistrio erwau o gefn gwlad, cnydau a bywyd gwyllt.

 

Peryglu Bywydau

 

Os bydd y tân yn cychwyn yn agosach at adref, gallai’r tân ddinistrio eich gardd, ymledu i’ch tŷ a pheryglu bywydau’r bobl sydd tu mewn.  

Fis diwethaf cafodd tri chriw ei anfon at eiddo ym Maes Glas i ddelio gyda thân gwastraff gardd a oedd wedi mynd allan o realaeth gan ledaenu ac achosi difrod i dai allan. 

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen