Prif Swyddog Tan Simon Smith

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Dechrau’r flwyddyn newydd gyda diogelwch mewn cof

Bydd nifer ohonom wedi gwneud adduned Blwyddyn Newydd ddechrau’r mis – faint ohonoch sydd wedi cadw’r addewidion hyn? Un adduned yr ydw i’n gobeithio y bydd trigolion ledled y rhanbarth yn ei chadw yw adduned i amddiffyn eu cartrefi drwy wrando ar gyngor diogelwch sylfaenol.
Cawsom nifer o danau difrifol a thrasig yn 2019 - felly rwyf yn erfyn ar y cyhoedd i weithio gyda ni i wneud 2020 mor ddiogel â phosibl.

Fe all gosod larwm mwg achub eich bywyd

Y cyngor pwysicaf y gallaf ei roi i chi yw sicrhau bod gennych larymau mwg gweithredol yn eich cartref a’ch bod yn eu profi’n rheolaidd. Fe all larwm mwg roi cyfle i chi fynd allan mewn achos o dân, a rhoi rhybudd cynnar o dân er mwyn galluogi i ddiffoddwyr tân ei ddiffodd cyn iddo ledaenu.

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen