Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Rhowch bwyslais ar ddiogelwch yn yr heulwen!

Y mis hwn dwi’n tynnu sylw at rai o’r peryglon sy’n gysylltiedig â rhai tanau cyffredin, sy’n gallu codi yn ystod yr haf, gan y bydd nifer o drigolion treulio mwy o amser yng nghefn gwlad neu’n ystyried tanio’u barbeciws a  glanhau eu dodrefn gardd.

Fe all tanau ddinistrio aceri o dir yng nghefn gwlad

Yn ystod y tywydd poeth, mae’r glaswellt a’r tyfiant fel arfer yn sych, sy’n golygu y gallai tân sy’n cychwyn drwy ddamwain ddatblygu’n gyflym a dinistrio popeth o fewn cyrraedd.

Os bydd ychydig o awel hefyd, bydd y tân yn lledaenu hyd yn oed yn gyflymach.

Gwastraffu adnoddau

Cawsom ein galw at dros 20 o danau glaswellt ac eithin mewn un penwythnos dros y Pasg, gan gynnwys tân sylweddol ym Mlaenau Ffestiniog lle bu’n rhaid gwagio tua ugain o dai.

Achosodd y tanau hyn nifer sylweddol o alwadau i’n hystafell reoli gan aelodau’r cyhoedd. Fe all hyd yn oed tân bychan fod yn draul ar adnoddau a’n hatal rhag mynychu digwyddiadau lle mae bywydau yn y fantol.

Gall taflu sigarét allan o ffenestr car, barbeciw sy’n rhoi gwrych ar dân neu goelcerth sy’n cael ei gadael ddinistrio erwau o gefn gwlad, cnydau a bywyd gwyllt.

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen