Prif Swyddog Tan Simon Smith

Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Ydych chi’n deall diogelwch trydanol?

Fis yma rydym yn amlygu diogelwch trydanol – yn y wlad hon mae’r rhan fwyaf o danau damweiniol sydd yn digwydd yn y cartref yn danau trydanol.

Fe all tân trydanol ddigwydd i unrhyw un, unrhyw bryd ac felly rydym ni’n eich cynghori chi i fod yn barod a chadw’n ddiogel trwy osod larymau mwg gweithredol ar bob llawr yn eich cartref, a gwneud yn siŵr eich bod chi’n eu profi nhw’n rheolaidd.

Mae larymau mwg yn rhoi rhybudd cynnar o dân, gan roi cyfle i chi a’ch teulu ddianc yn ddiogel.

Cofrestru cyfarpar

Yn ddiweddar fe wnaethom ni gefnogi’r ymgyrch ‘Cofrestru fy Nghyfarpar’ yn ystod Wythnos Diogelwch Cynnyrch, a oedd yn amlygu pwysigrwydd cofrestru cyfarpar trydanol.

Cymrwch funud i gofrestru’ch cyfarpar, er mwyn i wneuthurwyr allu cysylltu gyda chi os oes yna broblem. Mae modd cofrestru cyfarpar newydd yn ogystal â chyfarpar hyd at 12 oed.

 

Ewch i www.registermyappliance.org.uk am ragor o wybodaeth ac i gofrestru cyfarpar trydanol.

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen